MediYoga

Forskning

Internationell forskning

Det har forskats på yoga under hela 1900-talet och det finns tusentals vetenskapliga undersökningar runt yoga och meditation och dess mätbara effekter på kropp och själ.

På 1910-talet forskade den tyske hudläkaren och nervspecialisten Johannes H Schultz kring olika former av yoga och hypnos som resulterade i ett avslappnings- och meditationssystem – autogen träning, som än idag används inom idrottsvärlden.

Den schweiziske psykologen Carl Jung gav 1932 en serie föreläsningar om Kundaliniyoga, då yogaformen kompletterade hans egna psykologiska teorier. Dessa seminarier finns utgivna under titeln The Psychology of Kundaliniyoga. (Princeton University Press 1996).

I dag forskas det intensivt över hela världen runt yoga och dess påverkan psykiskt och fysiskt.

I databasen PubMed (The National Library of Medicine, Washington, USA) – finns inlagt flera tusen forskningsrapporter från hela världen som på olika sätt och i olika sammanhang visar på yogans och meditationens mätbara effekter.

Läs mer på:
http://sv.mediyoga.com/forskning/internationell-forskning/

Svensk forskning

Forskning på yoga har pågått i Sverige sedan 1998 då vi deltog i den första svenska yogastudien, en ryggstudie som Karolinska Institutet genomförde det året. Därefter har ett antal studier på MediYoga genomförts i Sverige. Stockholms Universitet jämförde yoga med kognitiv terapi på en affärsbank i Stockholm, Postgirot lät sina anställda gå på yogakurs under arbetstid och utvärderade sedan träningen, Karolinska Institutet inkluderade yogaträning i sitt DU-projekt. Astra-Zeneca utvärderar löpande MediYoga för sjukskriven personal sedan 2004.

Danderyds sjukhus forskar sedan 2007 fortlöpande på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke mm). Den forskningen har lett till att sjukhuset sedan januari 2010 använder MediYoga som en reguljär del av rehabiliteringen av sina hjärtpatienter. KI fortsätter att forska på yoga för ryggen. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge forskar på Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt och både KS och Danderyd planerar nya större studier på förmaksflimmer.

Läs mer på:
http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/