Kiropraktik

Om Kiropraktik

Kiropraktik är sambandet mellan nervsystemet och hälsa. Kiropraktik används för att utreda, behandla och förebygga störningar i kroppens muskler-, skelett- och nervsystem. Kiropraktik betonar sambandet mellan en god funktion i systemen och en god hälsa. Ordet kiropraktik kommer från de grekiska termerna cheiro och praktikos som fritt översatt betyder: Att göra för hand.

Hur går ett besök hos Din Kiropraktor till?

  1. Det första besöket börjar med en noggrann intervju för att få en bra bild av problemet.
  2. Därefter utför kiropraktorn en rad olika tester där resultatet tillsammans med sjukdomshistorian vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan.
  3. Kiropraktisk behandling innebär inte några häftiga eller påtvingade rörelser. Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för manipulation eller justering och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot den led som inte fungerar normalt. Även andra metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och en mångfald av olika mjukdelsbehandlingar används.
  4. Beroende på sökorsak varierar antalet behandlingar. Vanligtvis omfattar en behandlingsserie 3-5 besök.

Övriga kategorier